Umowa ubezpieczenia OC- Kiedy możesz ją wypowiedzieć?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów. Każdy kto posiada pojazd zobowiązany jest do zawarcia takiej umowy. Powinna zostać podpisana najpóźniej z dniem rejestracji pojazdu mechanicznego, ale nie później niż w momencie, w którym wprowadzamy pojazdu do ruchu. Kończy się okres ubezpieczenia? Chcesz zmienić ubezpieczyciela? […]