Wyjeżdżasz? Ubezpiecz się!

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Bez względu na podróż służbową czy prywatną!

Nie przejmuj się kosztami leczenia i barierą językową!

Jeżeli wybierasz się w podróż prywatną, albo służbową to właśnie ten produkt jest dla Ciebie. Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na urlop lub wyjazd służbowy gdzie zachorujesz lub przydarzy Ci się wypadek. W tym przypadku otrzymasz pomoc, która Ci się należy.Towarzystwa ubezpieczeniowe przejmą na siebie koszty związane z udzieleniem pomocy Tobie i Twoim bliskim, którzy podróżują razem z Tobą.

Ubezpieczenie turystyczne pozwoli na zabezpieczenie Ciebie i bliskich w sytuacji, gdy niezbędne będą pomoc lekarza, pobyt w szpitalu czy transport do szpitala bądź miejsca zamieszkania. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warianty ubezpieczeń. Każdy z nich można uzupełnić bądź rozszerzyć tak, aby dokładnie odpowiadał Twoim potrzebom.

Ubezpieczenie turystyczne zapewniają pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych realizowanych w państwie lub regionie, do którego wyjeżdżasz, a o zakresie i sumie ubezpieczenia decydujesz sam.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest podstawową i finansowaną ze składek ubezpieczenia opieką zdrowotna dla Polaków, ktorzy wyjeżdżają do krajów Unii Europejskiej lub krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Często okazuje się jednak, że EKUZ może nam nie wystarczyć. Może się zdarzyć tak, że całościowa lub częściowa kwota kosztów interwencji będzie musiała zostać pokryta z własnych pieniędzy. Zakres usług medycznych w krajach Unii jest różny i może się okazać, że w jednym kraju będzie możliwe sfinansowanie nawet specjalistycznego leczenia z EKUZ, a w innych możemy mieć problem z najprostszą usługą medyczną. Zdarza się, że do niektórych badań lub zabiegów medycznych musimy dopłacać, ponieważ każdy kraj ma swoje limity na leczenie konkretnych schorzeń. Karta ta działa tylko w publicznych ośrodkach, a często w kurortach są tylko prywatni lekarze czy placówki medyczne.

Warto zauważyć, że spokojne i beztroskie podróżowanie mogą nam zapewnić dodatkowe ubezpieczenia wakacyjne, których nie zapewni nam karta EKUZ. Ubezpieczenia turystyczne zagwarantują nam pomoc oraz opiekę medyczną podczas przebywania za granicą w każdej nieprzewidzianej sytuacji, która może być zagrożeniem dla życia i zdrowia.

Najczęstsze strefy terytorialne oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeń to:

Polska, Europa oraz kraje basenu Morza Śródziemnego, Świat bez Kanady i USA, Świat.

W podstawowe zakresy ubezpieczeń wchodzą:

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i kraju stałego pobytu. Jest to natychmiastowa pomoc, która obejmuje pokrycie kosztów wizyt lekarskich, koszty leczenia i operacji, leczenie stomatologiczne, organizacja transportu oraz pobyt w szpitalu i koszty z nim związane, zakup lekarstw, naprawę protez, koszt transportu zwłok, leczenie chorób tropikalnych i wiele innych przypadków.

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Zakres tego ubezpieczenia to między innymi uszkodzenia organów oraz narządów, poparzenia, złamania, a także wypłata pełnej sumy ubezpieczenia w wypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie kosztów leczenia NNW do których zalicza się koszty wizyt lekarskich, leczenie i operacje, pobyt w szpitalu, badania diagnostyczne, zakup środków opatrunkowych, transport do ambulatorium i szpitala z miejsca wypadku.

Warianty te można również rozszerzyć o:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jest to świadczenie od szkód rzeczowych oraz osobowych wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie to przyda się w podróży razem z dziećmi, które mogą wyrządzić szkody rzeczowe podczas pobytu w hotelu bądź na zakupach w sklepie. Innym przykładem jest wycieczka w góry i jazda na nartach. Podczas kolizji z innym narciarzem uszkodzony zostaje jego sprzęt. W tych przypadkach wszystkie koszty pokryte zostaną z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego. Obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek zdarzeń losowych, NNW bądź kradzieży. W takim przypadku zwrócona zostanie kwota równowartości naszego bagażu.

Opóźniony lot. Rozszerzenie to dotyczy pokrycia kosztów między innymi noclegu w przypadku opóźnienia lotu, zakupu rzeczy podstawowych takich jak szczoteczka i pasta do zębów itp.

Assistance. Jest to pakiet świadczeń dzięki, któremu dostępna będzie pomoc polegająca na transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku do placówki medycznej, uzyskania informacji o kraju, który będzie celem podróży oraz pomocy przy powrocie do kraju, a także pomocy finansowej w przypadku utraty środków płatniczych. Niektóre z towarzystw pokrywają koszty poszukiwań oraz ratownictwa w przypadku zaginięcia.

Rezygnację z wyjazdu. Ubezpieczenie to obejmuje ochronę przed poniesieniem między innymi kosztów noclegów czy biletu w razie odwołania przez Ubezpieczonego z przyczyn losowych udziału w zagranicznej imprezie turystycznej.

Uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Ubezpieczenie z ryzykiem amatorskich sportów zimowych i letnich dla osób uprawiających m.in. narciarstwo, snowboarding, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, windsurfing, kajakarstwo, wioślarstwo. Obejmuje ochronę finansową podczas kontuzji, niezbędnego leczenia i hospitalizacji. W razie wystąpienia szkody osoba bliska dostaje zakwaterowanie w hotelu, a także pokryte zostaną koszty transportu medycznego do Polski. Ubezpieczone są również sprzęty sportowe w przypadku kradzieży, zniszczenia lub zaginięcia.

Karnety i kursy. Polega to na zwrocie kosztów karnetów lub kursów sportowych, które nie zostały wykorzystane z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Terroryzm. Jest to ochrona w przypadku następstw niespodziewanej wojny lub ataków terroru.

Ubezpieczenie kosztów chorób przewlekłych. Wariant ten zabezpiecza osoby, które leczą się stale, bądź okresowo między innymi w związku z astmą czy chorobami serca.

Klauzula alkoholowa. Pełna ochrona obejmuje klienta również w przypadku, gdy w jego krwi podczas wystąpienia szkody wykryto alkohol i to właśnie on był przyczyną wypadku. Klauzula pokrywa koszty leczenia oraz wypłacenie świadczeń z ubezpieczenia NNW.

Ważne jest, aby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ponieważ w nich zapisane są wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa, czyli sytuacje, w których wyrządzone szkody nie są pokrywane przez Ubezpieczyciela. Często zalicza się do tego szkody umyślne spowodowane pod wpływem narkotyków bądź innych środków odurzających, a także bójki i szkody wyrządzone autem. Można zauważyć, że od niedawna towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają do swoich ofert dodatkowe ubezpieczenie od szkód spowodowanych będąc pod wpływem alkoholu.

Korzystne dla nas ubezpieczenie powinno zawierać koszty leczenia, OC w życiu prywatnym, następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczenie naszego bagażu podróżnego. Osoby przewlekle chore powinny poinformować o chorobie ubezpieczyciela, aby bezproblemowo dopasować odpowiednie ubezpieczenie.

Warto również rozważyć ubezpieczenie dodatkowe Auto Assistance jeżeli wybieramy się w podróż samochodem. Charakteryzuje się ono pomocą w przypadku awarii, wypadku, kradzieży, wandalizmu bądź uszkodzenia pojazdu, a także braku paliwa czy otrzymaniem auta zastępczego.

Jeżeli planujemy spędzenie aktywnego wypoczynku to musimy zweryfikować czy ubezpieczenie to obejmować będzie uprawiany przez nas sport. Osoby jadące w podróż z zamiarem uprawiania sportów takich jak narciarstwo powinny zabezpieczyć się ubezpieczeniem od uprawiania sportów ekstremalnych, a także zadbać o bezpieczeństwo sprzętu sportowego.